top of page

Hizmet Şartları

Yürürlük tarihi: 04 Kasım 2016

Genel Hükümler

İşbu Genel Şartlar Adgebs hizmetinin (Hizmet" veya "Adgebs") genel kullanımı hususunda uygulanmakta olup siz ve Adgebs şirketi ("Şirket") arasında akdedilen bir sözleşme teşkil etmektedir. İşbu şartlar Adgebs uygulamasına ve web sitesine erişiminiz ve söz konusu uygulama ve web sitesini ("Hizmet") kullanımınızın yanı sıra Hizmet dâhilinde gönderilen, alınan, saklanan veya başka herhangi bir şekilde görülen video, ses, metin, grafik ve sair verilere ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Hizmetin belirli kısımlarında Adgebs'e ait olmayan İçerikler ("Kullanıcı İçeriği") görüntülenebilir. Söz konusu içerik, münhasıran içeriği erişime sunan gerçek veya tüzel kişinin sorumluluğundadır. İşbu belgede "İçerik" ibaresi, aksi belirtilmediği müddetçe müştereken hem Adgebs tarafından sağlanan içeriği hem de Kullanıcı İçeriğini ifade etmektedir.

Uygun durumlarda "Şirket" ibaresi, aynı zamanda Adgebs'in ilişki kurabileceği veya Hizmete ilişkin iş birliği yapabileceği iştirakleri, tedarikçileri, ortakları ve sair üçüncü şahısları da belirtecek şekilde yorumlanır.

Adgebs'i kullanmak suretiyle işbu Genel Şartları ve Gizlilik Politikasını (bundan böyle müştereken "Şartlar" olarak anılacaktır) kabul etmiş sayılırsınız. Lütfen söz konusu şartları dikkatli okuyunuz. Şartları kabul etmediğiniz takdirde Adgebs'i kullanamazsınız.

İşbu Şartlarda istediğimiz zaman değişiklik yapma hakkına sahibiz. Herhangi bir değişiklik yapılması hâlinde, doğru e-posta adresini girmiş olmanız şartıyla söz konusu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce sizi haberdar edeceğiz. Söz konusu yürürlük tarihinde ve bu tarihten sonra Adgebs'i kullanmak suretiyle güncellenen Şartları kabul etmiş sayılırsınız. Güncellenen Şartları kabul etmemeniz hâlinde değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce hesabınızı silmeniz gerekir, aksi takdirde Hizmeti ve İçeriği kullanımınız güncellenen Şartlara tabi olacaktır.

Adgebs Hizmetlerinin Kapsamı

Sunucu Hizmetleri, Adgebs hizmetinin sağlayıcısı olarak Adgebs'in mülkiyetinde değildir ve Adgebs söz konusu Sunucu hizmetlerini oluşturmaz, satmaz, bunların yeniden satışını yapmaz, bunları sağlamaz, kontrol etmez, yönetmez, teklif etmez, sunmaz ya da tedarik etmez. Kayıtlar ve Sunucu Hizmetleri münhasıran Sunucunun sorumluluğundadır. Üyeler, bir görüşmeyi oluşturduklarında veya kabul ettiklerinde doğrudan birbirleri ile iletişime geçmektedir. Adgebs üyeler arasındaki herhangi bir akdi ilişkiye taraf değildir, taraf olmaz ya da herhangi bir şekilde katılmaz. Adgebs, hiçbir şekilde bir üyenin aracısı olarak hareket etmemektedir; işbu belgede açıklandığı üzere Hizmetlere ilişkin bedellerin tahsil edilmesi bu duruma bir istisna teşkil etmektedir.

Adgebs Hizmetini bireysel bir profil oluşturmak ve işbu belgede ifade edildiği üzere ücretli görüntülü görüşmeler üzerinden hizmet sağlamak ("Sunucu" olarak anılmaktadır) veya söz konusu hizmetleri almak ("Kullanıcı" olarak anılmaktadır) için kullanıyor olabilirsiniz.

Anlaşmazlıkların çözümünün kolaylaştırılması hususunda destek sağlama imkânımız olmakla birlikte Adgebs (i) herhangi bir Kayda ilişkin açıklamaların, Derecelendirmelerin, Görüşlerin veya sair Üye İçeriklerinin doğruluğu veya kesinliği veya (ii) herhangi bir üyenin veya üçüncü şahsın ifası veya icraatleri hususunda etkisi olmayıp bu hususlarda herhangi bir teminat vermez. Adgebs herhangi bir Üyenin, Kaydın veya Sunucu Hizmetinin tanıtımını yapmaz. Bir üyenin "onaylı" olarak (veya benzer ibarelerle) anılması yalnızca mevzubahis üyenin bu duruma ilişkin bir onay veya kimlik doğrulama sürecinden geçtiğini belirtmekte olup başka herhangi bir anlam içermemektedir. Söz konusu tanımlamalar Adgebs'in herhangi bir üyenin kimliği, öz geçmişi veya güvenilir, güvenli veya uygun olup olmadığı hususu da dâhil olmak üzere hiçbir konuda mevzubahis üyeyi tasdik etmesi, tescillemesi veya üyeye kefil olması anlamına gelmemektedir.

 

Yaş Sınırlaması

Adgebs yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etmeleri hâlinde 21 yaş veya üstü, başka ülkelerde ikamet etmeleri hâlinde ise 18 yaş ve üstü kişilerin kullanımı içindir. Adgebs'i kullanmak suretiyle ikamet ettiğiniz ülkede geçerli olan yaş sınırının üstünde olduğunuzu onaylamış sayılırsınız. Yaş sınırının altındaki bir kişinin Adgebs'i kullandığını tespit etmemiz hâlinde ilgili hesap silinir. Eğitimle ilgili ve sair durumlar için lütfen bizimle iletişime geçin.

 

Hizmetin Kullanım Şekli

Destek Merkezimizde de belirtilmiş olabileceği üzere Adgebs'i kullanmanız için gerekli donanım ve yazılımlar ile önerilen birtakım gereklilikleri sağlayan bir internet bağlantınız olması gerekmektedir. Söz konusu önerilen gerekliliklerin sağlanmaması hâlinde muhtemelen hizmeti kullanmaya devam edebilirsiniz ancak hizmetin kalitesi ve performansının daha düşük olması olasıdır. Böyle bir durumda hizmet kalitesi veya performansındaki düşüşten ötürü Adgebs'dan herhangi bir tazminat talep etme hakkınız bulunmamaktadır.

Hizmeti kullanabilmek için kişisel bir Adgebs hesabı açmanız gerekmektedir. Web sitesindeki talimatları ve size sunulan diğer talimatları izlemek suretiyle yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Kişisel bilgileri doğru ve güncel olarak girip bu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sürdürmek ve hesap bilgilerinizi korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Başka bir kişiyi taklit etmek amacı ile başka bir kişinin kimliğini seçemez ve kullanamazsınız. Üyeliğiniz için geçerli bir e-posta adresi kullanmalısınız, Adgebs e-posta adresinizin geçerliliğini herhangi bir zamanda doğrulama hakkını saklı tutar. Adgebs, yukarıda belirtilen gerekliliklere uymamanız hâlinde ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

Hesabınız sadece size özeldir ve gözetiminiz dışında başka bir kişi tarafından kullanılamaz. Ayrıca hesabınızı başka bir kişiye devredemezsiniz. Her koşulda Hizmeti yalnızca kendi kişisel hesabınız üzerinden kullanımınız hususunda sorumlusunuz.

Hizmetin herhangi bir özelliğini veya hesabınızı herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimde bulunmandan değiştirme, silme veya bu özellik ve hesabınıza erişimi sınırlandırma hakkını haiziz. Adil veya meşru kullanıma ilişkin kanaatlerimiz uyarınca kullanımı sınırlandırma hakkımız saklıdır.

Hizmet kapsamında görüntülenen, paylaşılan, yüklenen veya sair yollarla erişiminize sunulan her türlü içeriğin ("Kullanıcı İçeriği") yasallığı da dâhil olmak üzere Adgebs'i kullanımınızın sorumluluğu size aittir.

Adgebs için video hizmetleri Delaware merkezli ve ana iş adresi 23 Main Street, Holmdel, New Jersey 07733, ABD olan Nexmo Inc. (Vonage) şirketi tarafından sunulmakta olup söz konusu hizmetler Vonage Hizmet Şartlarına tabidir. İşbu şartları kabul etmek ve Adgebs'i kullanmaya devam etmek suretiyle Vonage Hizmet Şartlarının sizin için de bağlayıcı nitelikte olduğunu ve söz konusu şartların Vonage tarafından muhtelif zamanlarda değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

 

Hizmetin İçeriği ve Kullanımına İlişkin Sınırlamalar

Ayrıca (i) uygulanabilecek herhangi bir yasa, yönetmelik, yasal süreç veya devlet kurumlarından gelen bir talebin uygulanması, (ii) muhtemel ihlallerin incelenmesini de kapsayacak biçimde işbu Şartların yürütülmesi, (iii) sahteciliğin, güvenlik veya teknik sorunların tespit edilmesi, önlenmesi veya bu durumlara sair biçimlerde karşılık verilmesi, (iv) kullanıcı destek taleplerine cevap verilmesi veya (v) haklarımızın, mülkiyetimizin veya güvenliğimizin, kullanıcılarımızın ve toplumun korunması için gerekli olduğuna makul olarak kanaat getirdiğimiz her türlü bilgiye erişme ve söz konusu bilgileri okuma, saklama ve açıklama hakkımız saklıdır.

Yasadışı faaliyetleri ilgili yerel mercilere ihbar etme hakkımız saklıdır.

 

Herhangi bir sınırlama olmaksızın Yasak Kullanıcı İçeriği aşağıdaki nitelikleri haiz içerikleri kapsamaktadır:

  • herhangi bir gruba karşı ırkçılık, gericilik, ayrımcılık, nefret, taciz veya fiziksel zarar durumlarında rol oynayan veya söz konusu durumları destekleyen veya yücelten Kullanıcı İçerikleri gibi saldırgan içerikler;

  • pornografik, cinsel içerikli ve sair uygunsuz verileri gösteren veya söz konusu içeriklerle bağlantılı içerikler;

  • yanlış veya yanıltıcı bilgileri veya yasadışı faaliyetleri veya yolsuz, tehdit içerikli, müstehcen, iftira içeren veya karalayıcı davranışları yayan veya destekleyen içerikler;

  • başka bir şahsın telif haklarına tabi bir eserin yasadışı veya izinsiz sunulan bir kopyasını yayan ve tanıtan içerikler;

  • diğer şahısların ticari markalarını, telif haklarını veya yasal haklarını ihlal eden içerikler;

  • erişimi sınırlandırılmış veya sadece şifreyle erişilebilen sayfalar veya gizli sayfa veya resimler barındıran içerikler;

  • diğer kullanıcılardan şifre ve kişisel bilgilerini isteyen içerikler;

  • Hizmeti kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden veya söz konusu kullanıcılara zarar veren veya bu kullanıcıların güvenliğini tehdit eden içerikler;

  • Diğer şahısların kişisel bilgilerini ilgili şahısların rızası olmadan paylaşan içerikler.

Hizmet aracılığıyla paylaşılan veya Hizmet üzerinden tarafınızca elde edilen her türlü İçerik veya verinin kullanılması ve esas alınmasına ilişkin riskler size aittir. Hizmetler aracılığıyla paylaşılan herhangi bir İçeriğin veya tebliğin bütünlüğünü, doğruluğunu, kesinliğini veya güvenilirliğini tescil etmeyiz, desteklemeyiz ve garanti etmeyiz. Ayrıca Hizmet aracılığıyla belirtilen herhangi bir fikri tescil etmeyiz. Hizmeti kullanmak suretiyle saldırgan, zararlı, hatalı veya sair sebeplerden ötürü uygunsuz İçeriklerle veya yanlış etiketlenmiş veya sair sebeplerden ötürü yanıltıcı İçeriklerle karşılaşabileceğinizin farkında olduğunuz varsayılmaktadır. Herhangi bir içerikteki hatalar veya eksiklikler veya Hizmet aracılığıyla oluşturulan veya sunulan herhangi bir İçeriğin kullanımından ötürü ortaya çıkan herhangi bir zarar veya kayıp dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İçerikler hususunda hiçbir suretle sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Hizmetin bir parçası olarak kişisel veya iş ile alakalı kullanımlarınız için tarafımızdan size tahsis edilen yazılımı kullanmanız için size kişisel, sınırlı, dünya çapında geçerli, telifsiz, devredilemez, alt lisansı verilemez ve münhasır olmayan bir lisansı sunmaktayız. Lisansın yegâne amacı, tarafımızdan sunulduğu şekliyle işbu Şartlara tabi olarak Hizmeti kullanabilmenizdir.

Hizmetlere erişim sağladığınız veya Hizmetleri kullandığınız sürece aşağıda yer alan eylemlerin hiçbirini yapamazsınız: (i) Hizmetin erişime açık olmayan kısımlara veya Hizmetin sağlanması için kullanılan alt yüklenicilerimizin teknik teslim sistemleri de dâhil üzere dâhilî bilgisayar sistemlerimize erişim sağlamak, söz konusu kısım ve sistemlerde değişiklik yapmak, veya mevzubahis kısım ve sistemleri kullanmak; (ii) herhangi bir sistem veya ağın zafiyetlerini incelemek, taramak veya test etmek ya da herhangi bir güvenlik ve doğrulama tedbirini bozmak; (iii) tarafımızla akdettiğiniz ayrı bir anlaşma ile verilen özel bir izniniz olmadığı müddetçe tarafımızdan sağlanan (ve yalnızca işbu şart ve hükümler uyarınca) mevcut ve yayımlanmış arayüzler haricindeki herhangi bir yöntemle (otomatik veya otomatik olmayan diğer yöntemler) Hizmete erişmek veya Hizmeti aramak veya Hizmete erişmeye ya da Hizmeti aramaya teşebbüs etmek; (iv) Herhangi bir TCP/IP paket başlığını veya başlık bilgisinin herhangi bir kısmını herhangi bir e-posta mesajında veya paylaşımda taklit etmek veya her ne şekilde olursa olsun Hizmeti değiştirilmiş, yanıltıcı veya yanlış kaynakların gösterildiği bilgileri göndermek için kullanmak; veya (iv) herhangi bir kullanıcının, sunucunun veya ağın erişimine müdahalede bulunmak veya erişimini kesintiye uğratmak (veya bunlara teşebbüs etmek) ya da Hizmet veya Hizmetin kullanıcılarına müdahalede bulunacak veya külfete mal olacak şekilde İçerik oluşturma talimatlarında bulunmak.

Hizmet dâhilinde dışa aktarımı, dışa aktarımın kontrol edilmesine ilişkin yasalarca sınırlandırılan kriptolu işlevler bulunabilir. Hizmeti veya Hizmetin belirli kısımlarını söz konusu yasalara aykırı olarak dışa aktaramazsınız ve yeniden dışa aktarımını gerçekleştiremezsiniz.

 

Hizmet Bedelleri

Adgebs, Adgebs platformunu kullanımlarına bağlı olarak Sunuculardan ("Sunucu Ücretleri") ve/veya Misafirlerden ("Misafir Ücretleri") ücret (müştereken "Hizmet Bedelleri" olarak anılacaktır) talep edebilir. Hizmet Bedellerinin ne zaman yansıtılacağına ve nasıl hesaplandığına dair ayrıntılı bilgiler SSS bölümünde bulunabilir.

Uygulanabilecek her türlü Hizmet Bedeli (uygulanabilecek her türlü vergi dâhil olmak üzere), Sunucuya veya Kullanıcıya erişime açık bir profil oluşturmalarından veya görüntülü konuşma ayarlamalarından önce gösterilecektir. Adgebs herhangi bir zamanda Hizmet Bedellerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar. Ayrıca Adgebs, yürürlüğe girmelerinden önce bedellerdeki her türlü değişiklik hususunda Üyelere yeterli bildirimi yapacaktır. Bedellerde yapılabilecek söz konusu değişiklikler, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ayarlanan görüşmeleri etkilemez.

 

Kredi kartı verilerinin işlenmesi ve saklanması da dâhil olmak üzere Kullanıcı Ödemelerinin işlenmesine yönelik hizmetler Adgebs'e Stripe Inc. şirketi ("Stripe") tarafından sağlanmakta olup Amerika Birleşik Devletleri için hazırlanan Stripe Hizmet Sözleşmesine ("Stripe Hizmet Sözleşmesi") tabidir. İşbu şartları kabul etmek ve Adgebs'i kullanmaya devam etmek suretiyle kullanıcılar, Stripe Hizmet Sözleşmesinin kendileri için de bağlayıcı nitelikte olduğunu ve söz konusu şartların Stripe tarafından muhtelif zamanlarda değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılır.

Sunucu ödemeleri TransferWise Inc. şirketi ("Transferwise") aracılığıyla işlenmekte olup Transferwise Hizmet Şartları - ABD Müşteri Sözleşmesine ve Gizlilik Politikasına (ABD) tabidir. İşbu şartları kabul etmek ve Adgebs'i kullanmaya devam etmek suretiyle TransferWise Müşteri Sözleşmesinin sizin için de bağlayıcı nitelikte olduğunu ve söz konusu sözleşmenin Transferwise tarafından muhtelif zamanlarda değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

 

Adgebs'in TransferWise aracılığıyla ödemelerin işlenmesine izin vermesinin bir koşulu olarak Adgebs'e kendiniz ve işletmeniz hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi kabul etmiş ve Adgebs'in bu bilgileri ve TransferWise tarafından sunulan ödeme işleme hizmetlerini kullanımınıza dair işlem bilgilerini TransferWise ile paylaşmasına izin vermiş sayılırsınız.

Kredi kartı verilerinin işlenmesi ve saklanması da dâhil olmak üzere ödemelerin işlenmesine yönelik hizmetler Adgebs'e Stripe Inc. şirketi ("Stripe") tarafından sağlanmakta olup Amerika Birleşik Devletleri için hazırlanan Stripe Hizmet Sözleşmesine ("Stripe Hizmet Sözleşmesi") tabidir. İşbu şartları kabul etmek ve Adgebs'i kullanmaya devam etmek suretiyle Stripe Hizmet Sözleşmesinin sizin için de bağlayıcı nitelikte olduğunu ve söz konusu şartların Stripe tarafından muhtelif zamanlarda değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

 

Adgebs'in Stripe aracılığıyla ödemelerin işlenmesine izin vermesinin bir koşulu olarak Adgebs'e kendiniz ve işletmeniz hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi kabul etmiş ve Adgebs'in bu bilgileri ve Stripe tarafından sunulan ödeme işleme hizmetlerini kullanımınıza dair işlem bilgilerini Stripe ile paylaşmasına izin vermiş sayılırsınız.

 

Gizlilik ve Kişisel Veriler

Hizmetin sağlanması esnasında Adgebs, sizinle ve Hizmeti kullanımızla ilişkin kişisel verileri toplayıp işleyecektir. Hizmeti kullanmak suretiyle Adgebs'in Gizlilik Politikamız ve vermiş olduğunuz onaylar uyarınca kişisel verilerinizi kullanabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik Politikasına ilgili sayfadan erişebilirsiniz.

Adgebs faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli gizlilik düzenlemelerine uyacaktır.

 

İletişim

Adgebs'in önemli hizmet duyuruları ve idari mesajlar gibi Hizmete ilişkin bilgileri SMS, e-posta veya sair elektronik iletişim araçları aracılığıyla, Web sitesi üzerinde duyuru yaparak veya amaca uygun sair iletişim kanallarını kullanarak size iletmesi gerekebilir.

Adgebs size promosyon bilgilerini SMS, e-posta veya diğer elektronik iletişim araçlarıyla göndermeyi teklif edebilir.  Bu tür iletişimleri almamayı seçebilir ve onaylarınızı kontrol panelinizin Bildirimler sekmesinden yönetebilirsiniz.

 

Entegrasyonlar

Diğer hizmetleri ("Entegrasyon Hizmeti") Adgebs ile entegre etmenizi sağlayacak işlevleri sağlayabiliriz. Mevzubahis hizmetlerin kullanımı, kullanılan Entegrasyon Hizmeti için geçerli Şartlara tabi olacaktır.

Hizmeti veya Hizmete entegre edilen üçüncü taraf uygulamalarını kullanımınız esnasında ticari mesajlar veya reklamlarla karşılaşabilirsiniz. Web sitesi ve Hizmet dâhilinde üçüncü taraflara ait web sitelerine yönlendiren bağlantılar yer alabilir. Söz konusu bağlantılar yalnızca size kolaylık sunmak amacıyla sağlanmakta olup Adgebs'in üçüncü taraflara ait mevzubahis sitelerin içeriklerini tasdik etmesi anlamına gelmemektedir. Adgebs bağlantı sağlanan üçüncü taraflara ait web sitelerindeki içeriğe ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Fikrî Mülkiyet Hakları

(Kullanıcı İçerikleri hariç olmak üzere) Hizmete ilişkin tüm haklar, unvanlar ve çıkarlar münhasıran Adgebs'in mülkiyetindedir ve Adgebs'in mülkiyetinde kalacaktır. Hizmet ve Hizmetin içerikleri telif hakları ve ikamet ettiğiniz ülkede ve diğer ülkelerde geçerli sair fikrî mülkiyet hakları ile korunmaktadır.

Sizin için yalnızca Şartlar uyarınca Hizmeti kullanımız için tahsis edilen sınırlı, kişisel, münhasır olmayan, devredilemez ve iptal edilebilen lisans hariç olmak üzere Hizmetimize veya Hizmet aracılığıyla erişim sağladığınız tarafımıza veya iş ortaklarımıza ait içeriklere ilişkin herhangi bir mülkiyet hakkınız veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkınız bulunmamaktadır.

Ticari markalar, logolar, alan adları ve Web sitesinde veya Hizmetin bir parçası olarak görüntülenen sair benzer semboller Adgebs'in tescilli veya tescil edilmemiş markalarıdır. Şartlarda geçen hiçbir ifade size söz konusu markaları kullanma hakkını tanımaz.

Hizmet üzerinde veya Hizmet aracılığıyla gönderdiğiniz, paylaştığınız veya gösterdiğiniz her türlü İçeriğe ilişkin haklar sizin mülkiyetinizdedir.

 

Fesih

Hizmetimizi kullanmayı bırakmak için Adgebs'e bilgi@adgebs.com adresinden ulaşabilir, hesabınızın silinmesini talep edebilirsiniz. Aboneliğinizi istediğiniz herhangi bir zamanda sonlandırabilirsiniz. Şirket, size gönderilecek yazılı bir bildirim ile derhal yürürlüğe girmek suretiyle Hizmeti ve sizinle akdetmiş olduğu anlaşmayı feshetme hakkını saklı tutar. İşbu Şartların ihlalinden ötürü gerçekleşen fesih durumlarında hiçbir kullanıcının iade talep etme hakkı bulunmamaktadır.

 

Diğer Hükümler

Garanti reddi. Adgebs Hizmeti size "olduğu gibi" sunmaktadır. Bu Hizmetin hatalardan ari olmadığını kabul etmiş sayılırsınız. Hizmeti, riskleri göz önüne alarak ve kendi takdirinize göre kullanırsınız. Bu durumda Hizmet, size sarih veya zımni herhangi bir garanti vermemektedir. Hizmet mütemadiyen geliştirilmeye devam edecektir. Herhangi bir bildirim yapılmaksızın Hizmetin işlevlerinde ve görünümünde değişiklikler yapılabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Adgebs; Hizmetin müsaitliğine, pazarlanabilirliğine, belirli bir amaca uygunluğuna, ihlalden ariliğine, kesinliğine, eksiksizliğine, performansına ve niteliğine ilişkin sarih veya zımni herhangi bir garanti vermez. Adgebs; muhtelif zamanlarda teknik, güvenliğe ilişkin veya işletimsel sebeplerden ötürü Hizmet üzerinde güncellemeler ve bakım çalışmaları yapmak durumunda kalabilir ve bu güncellemeler ve bakım çalışmaları esnasında Servise erişim sağlanamayabilir. Adgebs söz konusu güncelleme ve bakım çalışmalarının, Hizmetin yoğun olarak kullanıldığı saatler dışında gerçekleştirilmesi hususunda gereken makul çabaları gösterecektir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması. Adgebs; hukuken, akdi olarak, bir garanti çerçevesinde, tazminat kapsamında, haksız fiil sonucunda veya herhangi başka bir sebepten ötürü ortaya çıkan arızi ve dolaylı zararlar, kâr veya iş imkânlarında gerçekleşen kayıplar, veya veri kaybı ya da Hizmete erişimin kaybedilmesine bağlı olarak ortaya çıkan zararlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarar hususunda sorumluluk taşımaz.

Tazminat. Adgebs'i Şartların ve uygulanabilir kanunların ihlal edilmesi suretiyle Hizmeti yanlış kullanmanızdan ötürü ortaya çıkan tüm dava, sorumluluk ve masraflar (makul avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere) hususunda tazmin etmeyi, korumayı ve beri kılmayı kabul etmiş sayılırsınız. Adgebs, masrafları kendine ait olmak üzere sair durumlarda sizin tazminatı yüklenmenize bağlı durumlarda münhasıran savunma ve kontrolü eline alma hakkını saklı tutar. Her türlü mevcut savunmanın öne sürülmesi için Adgebs ile hüsnüniyet çerçevesinde iş birliği yapmalısınız.

Kısmi Geçersizlik. Şartlarda belirtilen herhangi bir hükmün mahkemelerce veya sair bağlayıcı nitelikteki mercilerce geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi hâlinde diğer şartlar, (veya kısımlar), koşullar ve hükümler, yasalarca izin verilen ölçüde geçerli ve uygulanabilir niteliğini muhafaza eder.

 

Mücbir Sebepler. Mücbir sebep ibaresi yangın, patlama, grev veya sair iş anlaşmazlıkları, ayaklanmalar veya sair sivil karışıklıklar, herhangi bir kanuna, emre, yönetmeliğe, öneriye veya herhangi bir resmî daireden gelen talebe gönüllü veya gönülsüz uyum ve ağlarda, enerji kaynaklarında, geçitlerde meydana gelebilecek hatalar ve kesintiler veya sair iletişim aksamaları da dâhil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere her iki tarafın da makul kontrolünün dışında gerçekleşen durumları ifade etmektedir. Borçlu olunan paranın ödenmesi haricinde hiçbir tarafın mücbir sebepler kapsamındaki olaylardan veya bu olaylara bağlı olarak akdi sorumluluklarından herhangi birinin gerçekleştirilmemesinden ötürü sorumlu tutulmayacaktır.

Devir. Adgebs, kendi takdirine bağlı olarak Şartlar dâhilindeki hak ve sorumluluklarını tamamen veya kısmen üçüncü bir tarafa devretme hakkını haizdir.

Uygulanacak Hukuk ve Anlaşmazlıkların Çözümü. Şartlar Amerika Birleşik Devletleri hukukuna tabi olup bu hukuka göre yorumlanır. Şartlardan veya Şartlara bağlı olarak doğan her türlü anlaşmazlık, ihtilaf ve iddialar hususunda Amerika Birleşik Devletleri mahkemeleri yetkilidir.

 

Başka sorularınız mı var?

Web sitesinde, Hizmete ilişkin  sıkça sorulan soruların çoğuna yanıt bulabilirsiniz, ayrıca bilgi@adgebs.com adresinden destek ekibimize ulaşabilirsiniz. Çoğu soru, 24 saat içinde cevaplanacaktır. (Yönetici Koçu Yönetim Danışmanı Aile Şirketi Danışmanı)

bottom of page